Simpozij intenzivne medicine

Obzirom na nepredviđene okolnosti i razmjere korona virus infekcije u RH , 28 Simpozij intenzivne medicine s međunarodnim učešćem, te 26 stručni sastnak medicinskih sestra i tehničarana na Brijunima, predviđen za 16.6.-19.6.2020 godine, odgađa se za kasniji termin, što  će biti objavljeno  naknadno.
Organizacijski odbor