Članovi

Odlukom Upravnog Odbora HDHIIM-a, članarina za 2019. godinu je za sve članove HLZ-a besplatna

Vrste članstva

 

Redovnim članom HDHIIM može postati liječnik, član HLZ-a, na vlastiti zahtjev na e-mail tajništva Društva hdhiim.tajnistvo@gmail.com. Potrebno je navesti osobne podatke te e-mail.

Pridruženi članovi mogu biti visokoobrazovani stručnjaci drugih struka i znanstveni djelatnici koji nisu liječnici, a djeluju na području djelovanja Stručnoga društva, u zdravstvenoj djelatnosti ili su znanstvenici iz podrucja medicine. Pridruženi članovi imaju sva prava i dužnosti, ali ne mogu biti birani za predsjednika i prvog dopredsjednika.

Začasnim članom Stručnog društva može postati zdravstveni i znanstveni djelatnik, građanin Republike Hrvatske ili stranac koji je zaslužan za razvoj znanstvene misli i strucne djelatnosti iz područja djelovanja Društva.

Dužnost je redovnih i pridruženih članova plaćanje članarine HLZ-a. Članstvo prestaje istupanjem iz čanstva po vlastitoj želji, prestankom članstva u HLZ-u ili neplačanjem članarine HLZ-u najmanje tijekom jedne godine, a nakon pisane opomene.