Hitnosti u kliničkoj medicini

 

U organizaciji Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Zavoda za intenzivnu medicinu Klinike za unutrašnje bolesti Kliničkog bolničkog centra održava se redovito, u travnju svake godine, tečaj Hitnosti u kliničkoj medicini.

Radi se o tečaju trajnog stručnog usavršavanja, a namijenjen je svima koji se bave hitnom medicinom i koji žele saznati najnovije informacije iz područja.

 

Tečaj je bodovan europskim sustavom bodova (ECTS=3,6 bodova) i u postupku je bodovanja Hrvatske liječničke komore (15 bodova).

 

PRIJAVA SUDJELOVANJA

Prijave za sudjelovanje na tečaju “Hitnosti u kliničkoj medicini” molimo javite na telefon 2367-400 (gđa. Helena Globan) do 03. travnja 2016. ili na adrese Prof.dr.Radovan Radonić, Klinika za unutrašnje bolesti, Rebro, Kišpatićeva 12, Prof. dr. Vladimir Gašparović, Poliklinika Amruševa, tel 6461171.

Sve obavijesti o tečaju dati će vam tajnica tečaja gđa. Helena Globan na tel: 2367-400; fax: 2367-465.

 

KOTIZACIJA

Kotizacija tečaja iznosi 1500 kn, a uplaćuje se na žiro račun Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu HR8423400091110024619 s pozivom na broj 15104 i naznakom “Za tečaj: Hitnosti u kliničkoj medicini”.

Polaznike koji kotizaciju uplate na žiro račun, molimo da pošalju presliku uplatnice na fax: 2367-465.

Pogledajte program ovogodišnjeg tečaja