Tečaj u Vukovaru

Tradicionalno se sredinom studenog održava tečaj “Hitna medicina” u Vukovaru, pod geslom “Vratili smo se!”.

2018. godine, po 16. puta, od 11. do 12. studenog, ponovno smo okupili vrhunske predavače koji su u dva dana predavali o raznim temama hitne medicine.

 

Program ovogodišnjeg tečaja  bit će dostupan ovdje…